Jaarlijks zijn er honderden schoorsteenbranden die aanzienlijke schade aan woningen veroorzaken.
Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de schoorstenen niet periodiek worden geveegd.
Veel mensen staan niet of nauwelijks stil bij het feit dat een schoorsteen onderhoud nodig heeft.
INFORMATIEF
Waarom schoorsteen vegen ?

Bij het stoken van hout, kolen of olie ontstaan onverharde deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen.
Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare
laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden (al snel bereikt als de kachel stookt) vliegt deze laag in brand en de schoorsteenbrand is een feit. Regelmatig de schoorsteen laten vegen is daarom belangrijk. Bovendien controleert de veger de schoorsteen op scheuren en/of loszittende delen.
Hoe vaak schoorsteen vegen?

Bij gebruik van hout, kolen of olie wanneer de kachel of openhaard als sfeerverwarming gebruikt wordt,
is 1x per jaar vegen voldoende. Bij intensief gebruik , bijvoorbeeld als hoofd of bijverwarming,
is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen.
Ben ik wel verzekerd tegen schoorsteenbrand ?

Heeft u een brandverzekering afgesloten? Dan bent u verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een rekening kunnen aantonen dat de schoorsteen geveegd was. Sommige verzekeraars eisen dat het schoorsteenveegbedrijf lid is van de ASPB. Vraag informatie over de polisvoorwaarden bij uw tussenpersoon of verzekeraar.
Koolmonoxide

Koolmonoxide (co) is een dodelijk gas dat u niet ruikt of proeft.
Wanneer u last krijgt van branderige ogen, hoofdpijn of flauw dreigt te vallen, kan er sprake zijn van koolmonoxide. Buiten het feit dat centrale verwarmingsinstallaties, gaskachels,
(bad)geisers en schoorstenen in goede staat moeten zijn , dient u altijd voor voldoende ventilatie in
de woning te zorgen. Bij slecht onderhouden schoorsteenkanalen kan de brandweer, indien er koolmonoxide wordt gemeten, een stookverbod opleggen.
Verstopte dakgoten

Vuil, bladeren en mos hopen zich op in de dakgoten. Soms gaat dat heel geleidelijk , soms zeer snel.
Dit hangt af van de ligging van uw huis of bedrijfspand. Onder het gewicht hiervan kunnen dakgoten
Dakkapellen reinigen

Wat de meeste mensen niet weten is dat wij ook dakkapellen reinigen.
Het onderhoudt van uw dakkapel is het behoudt van uw dakkapel.
Voor prijs opvraag van uw dakkapel mail naar info@pro-sweep.nl
of vul het formulier in op de pagina "Contact".
doorbuigen en gaan scheuren. Afvoeren raken verstopt.
Wateroverlast is het uiteindelijke gevolg hiervan.